Wernisaż wystawy "За мяжой | Za miažoj | Za granicą"

Opublikowano 19 MAR 2024

Wernisaż wystawy "За мяжой | Za miažoj | Za granicą"

DATA

20 MAR 2024 - 20 MAR 2024

WERNISAŻ

20 MAR 2024

MIEJSCE

Winda C


Podczas uroczystego otwarcia swoje przedmowy wygłoszą:
Maciej Siciński (Dyrektor Otwartych Pracowni Plastycznych im. Eugeniusza Gepperta), Henryk Mazurkiewicz (współorganizator wystawy), Natallia Khatsko (współorganizator wystawy i przedstawicielka Stowarzyszenia Białoruskiego Związku Solidarności) oraz Karyna Kalinka (artystka współorganizatorka wystawy)

Za miažoj (Za granicą)
Wszystkie prace prezentowane na tej wystawie przez nas, białoruskich studentów, stanowią głos w obronie wolności twórczej i kulturowej, której często pozbawiani jesteśmy w naszej ojczyźnie. Wielu z nas miało okazję studiować na Białoruskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie niestety wolność myśli oraz eksperymentowanie w
sztuce współczesnej są często ignorowane lub wręcz tłumione przez konserwatywną administrację. To miejsce, które powinno być przestrzenią inspiracji i dialogu artystycznego, często staje się areną ograniczeń i cenzury. Doświadczyliśmy sytuacji, gdy nasze prace, niezgodne z narzuconymi wytycznymi, były usuwane z ekspozycji na wernisażach czy nawet całkowicie zakazane przez administrację akademicką. To ograniczało naszą swobodę artystyczną i stawiało
bariery przed eksploracją nowych ścieżek wyrazu w sztuce.
Poprzez tę wystawę pragniemy podkreślić istotność wolności twórczej w kształtowaniu kultury i społeczeństwa. Szukamy przestrzeni, gdzie nasza ekspresja artystyczna nie będzie hamowana przez ideologiczne dyrektywy czy represje.
Rozwój sztuki wymaga otwartości na różnorodność, eksperymentowanie i dyskusję.
Niestety, białoruskie władze często narzucają sztywne ramy oraz ograniczenia, co uniemożliwia dynamiczny rozwój sceny artystycznej. Tutaj, na tej wystawie, prezentujemy prace artystów działających w różnych nurtach i technikach, świadczące o naszym pragnieniu wolności wyrazu oraz gotowości do wyrażania
siebie w sposób autentyczny i niezależny.

Uczestnicy wystawy:
Аніта Ляўчук (Anita Liauchuk)
Карiна Калiнка (Karyna Kalinka)
Алена Лявонцьева (Alena Liavontsyeva)
Кацярына Мельнікава (Katsiaryna Melnikava)
Аляксандр Данілкін (Aliaksandr Danilkin)